El Chingon

A Strange Savage Place

el chingon, surj, surj art, street art mexico, chido, gacho, mexico graffiti,  memo ochoa El Chingon – surj

El Chingon

View original post

Advertisements